FORM ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ

Gizlilik Politikası

formmerkeziklima.com Internet sitesinin tüm hakları Form Endüstri Ürünleri Tic A.Ş. 'ne ait olup; bu internet sitesi üzerinden kullanıcılar/üyeler tarafından kendisine iletilen kişisel bilgileri aşağıda belirtilen amaçlar dışında üçüncü kişilere açıklamayacaktır.

1. Bilgilerin Kullanımı
Kullanıcıların siteden yararlanma hakkı sadece kendilerine aittir, başkalarına devredilemez.

Form Endüstri Ürünleri Tic A.Ş., kullanıcıları tarafından gönderilen bilgilerin gizliliğine önem verir ve elde ettiği bilgileri kanunlara uygun olarak dürüstlük ve iyi niyet kuralları çerçevesinde kullanır. Form Endüstri Ürünleri Tic A.Ş. kullanım amacına yönelik ve uygun kapsamda elde ettiği bilgileri açıkça belirtilmiş amaçlar doğrultusunda kullanır. Form Endüstri Ürünleri Tic A.Ş. bilgi kayıtlarının doğru ve güncel tutulması ve söz konusu kayıtlara ulaşılmasının engellenmesi için gerekli tedbirleri alır. Form Endüstri Ürünleri Tic A.Ş.’nin gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, web sitelerine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Form Endüstri Ürünleri Tic A.Ş.’nin herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

Form Endüstri Ürünleri Tic A.Ş. elde ettiği bilgileri aşağıdaki haller haricinde üçüncü kişilere açıklamayacaktır:
- Yürürlükte bulunan yasaların ve hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulması,
- Kullananıcıların haklarını veya güvenliklerini korumak için bilgi verilmesi,
- İdari ve adli otoritelerce yürütülen usulüne uygun bir araştırma veya soruşturmanın yürütülmesi amacıyla kullanıcılar ile ilgili bilgi talep edilmesi halinde;
- Bilgilerin işlenmesinin yasal zorunluluk teşkil ettiği durumlarda.

2. Hassas Bilgiler ve Bilgi Güvenliği
Form Endüstri Ürünleri Tic A.Ş., kullanıcılar tarafından sağlanan bilgilerin güvenliğini sağlamak amacı ile gerekli elektronik, fiziksel ve prosedürel önlemleri almaktadır.

Form Endüstri Ürünleri Tic A.Ş.’in gerekli güvenlik önlemlerini almasına karşın, Web Sitelerine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Form Endüstri Ürünleri Tic A.Ş. in herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

3. Çerez (cookie) Kullanımı
Form Endüstri Ürünleri Tic A.Ş., belli durumlarda bilgisayarınızdan çerez (cookie)'leri okumaktadır. Çerezler Form Endüstri Ürünleri Tic A.Ş. aracılığı ile sizin bilgisayarınıza web browser aracılığı ile transfer edilir ve sitemize döndüğünüz zaman sistemin sizi hatırlaması çevrimiçi güvenlik önlemleri amacıyla kullanılmaktadır. Bu siteyi kullanarak, sitemizin, web serverımızın ve güvendiğimiz üçüncü grupların (reklam networkleri gibi) bilgisayarınıza çerez (cookie) yerleştirmesini kabul etmektesiniz.

4. Bilgiler ile İlgili Değişiklikler, Bilgilerin Silinmesi, Bilgilerin Devri
Form Endüstri Ürünleri Tic A.Ş., kullanıcıları tarafından gönderilen bilgilerle ilgili olarak, kullanıcıların gerekli değişiklikleri yapması veya bilgileri silmesi için gerekli olanakları sağlamaktadır.

Burada yer alan gizlilik politikası her zaman herhangi bir ön bildirimde bulunulmaksızın Form Endüstri Ürünleri Tic A.Ş. tarafından değiştirilebilir ve ilgili değişikliğin web sitesi üzerinden yapıldığı andan itibaren yürürlüğe girer.


Form Endüstri Ürünleri Tic A.Ş. web sitesi dahilinde başka sitelere bağlantılar(linkler) verilebilir. Form Endüstri Ürünleri Tic A.Ş. bu bağlantılar vasıtasıyla erişilen sitenin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. Kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler, kullanıcı tarafından değiştirilebilir, silinebilir.

www.mitsubishiform.com web sitesinin sair bir kişiye devri halinde, Form Endüstri Ürünleri Tic A.Ş. iktisap ettiği site üyeliği kapsamındaki kişisel bilgiler de dâhil fakat bununla sınırlı olmamak üzere topladığı bilgileri devretme hakkına haizdir.

Kullanıcı, işbu Gizlilik Politikasında yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını kabul ve taahhüt eder.